Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  ParkZone A/S, Valhøjs Allé 174-176, 2610 Rødovre.  CVR-nr.: 27396682.

  E-mail: sagsbehandling@parkzone.dk . Tlf.: 70252695.

   

 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Dine personoplysninger anvendes da du er angivet, som nærmeste pårørende til en af vores medarbejdere.

  Retsgrundlag - Persondataforordningen art. 6, stk. 1 ltr. f (legitim interesse).

   

 3. Kategorier af personoplysninger

  Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, mail og telefon.

   

 4. Modtagere eller kategorier af modtagere

  Sygehus, politi, Dansk Krisekorps.

  Der overdrages altid kun oplysninger til sikre tredjelande.

   

 5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

  Dig selv eller person med fuldmagt til at rette henvendelse på dine vegne.

   

 6. Vi opbevarer dine oplysninger

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, at dine oplysninger ikke opbevares længere end højst nødvendigt og at dine oplysninger bliver slettet senest 30 dage efter medarbejderen, der har oplyst dig som nærmeste pårørende, er ophørt hos ParkZone A/S.

   

 7. Retten til at trække et samtykke tilbage

  Har vi persondata vi udelukkende behandler på baggrund af dit samtykke, kan du altid kalde dette samtykke tilbage og den konkrete persondata vil herefter blive slettet. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

   

 8. Dine rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .

   

 9. Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

   

   

 

Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Læs mere